Jednostka Realizująca Projekt Modernizacji Kanału Gliwickiego zaprasza do składania ofert na dostawę szafy zabudowanej zgodnie z zapytaniem ofertowym.