banerek

W Bliszczycach zostanie przebudowany wał przeciwpowodziowy

W ramach współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 22 lutego 2019r. gościł przedstawicieli Povodi Odry státní podnik – instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną w Republice Czeskiej.
W wizycie roboczej, której gospodarzem był Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange, uczestniczyli ze strony Povodi Odry: Jiří Pagáč, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego oraz Eva Hrubá, Kierownik Działu Inwestycji. RZGW w Gliwicach reprezentowali również: Tomasz Szczepanik, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, rekomendowany do pełnienia funkcji kierownika Grupy R, Marcin Jarzyński, Kierownik Działu Inwestycji w Zarządzie Zlewni w Gliwicach oraz Mirosław Marzec, Kierownik Nadzoru Wodnego w Raciborzu i zarazem kierujący Grupą P, wchodzącą wspólnie z Grupą R w skład Polsko–Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.


Uwaga uczestników spotkania skupiła się głównie na rozpoczynającej się wkrótce realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900 do 68+440 w miejscowości Bliszczyce, gmina Branice pow. głubczycki woj. opolskie”. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, wynikającej ze zmian reżimu wodnego rzeki Opawy,  spowodowanego realizacją po stronie Republiki Czeskiej przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik Nové Heřminovy, regulacja Opawy i powiązane z tym działania”. Wykonanie przedsięwzięcia przez stronę czeską przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodzi na terenach rolniczych i zamieszkałych w sołectwie Bliszczyce.
Wartość inwestycji szacuje się na ok. 14 mln. zł. Zgodnie z ustaleniami właściwe roboty budowlane rozpoczną się w trzecim kwartale tego roku i potrwają do 2021r.


Zasadniczym celem współpracy RZGW w Gliwicach i Povodi Odry jest zapewnienie ochrony, wzajemne skoordynowanie i racjonalne użytkowanie wód granicznych oraz poprawa ich jakości, a także zachowanie i odnowa ekosystemów od wód zależnych, w tym ich różnorodności biologicznej. Równie ważna jest także koordynacja wysiłków prowadzących do ograniczenia negatywnych skutków powodzi i suszy. Spotkania robocze, takie jak to do którego doszło w miniony piątek w siedzibie gliwickich Wód Polskich przyczyniają się wymianie doświadczeń i wzajemnemu zrozumieniu problematyki gospodarki wodnej.