banerek

GL.ZUZ.2.421.191.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. węglowodory ropopochodne z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4263 w Będzinie, przy ul. Czeladzkiej 39, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.