banerek


Informacja o wyborze oferty na
Roboty budowlane „ Awaryjny remont wału w km 9+320 rz. Bytomka w m. Zabrze.”


Szanowni Państwo,


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu   informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na  „Awaryjny remont wału w km 9+320 rz. Bytomka w m. Zabrze.”  zakończonym w dniu 25 maja br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


Jacek Dziewit Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„EUROTOPA”  47 -200 Kędzierzyn Koźle ul. Karola Miarki 1


Wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie dziękujemy za złożone oferty.