banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 30.03.2018 od godziny 18:00  przywraca  żeglugę na odcinku  rzeki Odry pomiędzy stopniami Zawada km 174,85 i Ujście Nysy km 180,50 z głębokością  tranzytową   180 cm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 03.04.2018 r. otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2018

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w  Gliwicach  zawiadamia,  że  od  dnia  28.03.2018 r.  od  godziny  10:00  zamyka  dla  żeglugi  odcinek  drogi  wodnej  pomiędzy  stopniami   Zawada  km  174,85  i  Ujście  Nysy  km  180,50   z  powodu  awarii  na  jazie w  Ujściu  Nysy.  Przypuszczalne  wznowienia  żeglugi na powyższym odcinku  nastąpi w dniu 30.03.2018 r.  O  otwarciu  szlaku  powiadomimy  odrębnym komunikatem.

23 marca 2018 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach aneksując stosowne umowy potwierdził status beneficjenta unijnego wsparcia dla realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego. P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Łukasz Lange, podpisując umowy uzyskał tym samym dofinansowanie dla projektów, których łączna wartość to blisko 233 mln zł. W ramach zawartych aneksów kontynuowana będzie przez Wody Polskie realizacja zadań:
•    „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II,
•    Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II,
•    Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie
– etap I.
W ramach prowadzonych przedsięwzięć zakończone zostaną prace modernizacyjne na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego oraz wybranych jazach w województwie opolskim. Dzięki projektom modernizacyjnym obiekty na szlaku Odrzańskiego Drogi Wodnej staną się bezawaryjne i sprawne, a administrator zyska pewność co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla wszystkich wyszczególnionych projektów to prawie 199 mln zł.

 

 

Informujemy,  że  w  dniu  23 marca od godz. 7.00  przystąpimy  do  obniżania  NPP na  stopniu  Wróblin,  aż  do  całkowitego  położenia  jednego  sektora  jazu,  ze  względu  na potrzebę  przepłukania  stanowiska  górnego  jazu przed   lewym sektorem.  Stąd od  23.03.2018 r. od godz. 7.00   do  dnia  26.03.2018 r.  do godz. 12.00  zamykamy  żeglugę  na  odcinku:  km 157,700  Stopień  Wodny  Wróblin  do  km  164,200  Stopień Wodny Dobrzeń.

Centrum Operacyjne PGW WP  RZGW we Wrocławiu, informuje, że od dnia 21.03.2018 r.  od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW Odry skanalizowanej ,  od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego

Pełna treść Komunikatu nr 9/2018 znajduje się na stronie internetowej PGW WP  RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

lub stronie bip:   http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/

Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2017 rok.

Przedstawiamy wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK na obszarze działania RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji który zawiera:

- aglomeracje które przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia.

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Dziękujemy za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK.

Nadchodzący sezon żeglugowy na Kanale Gliwickim stał się okazją dla Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, Przemysława Dacy do odwiedzin Portu Gliwice. 21 marca br. w towarzystwie p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Łukasza Lange oraz zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach – Marcina Nowaka, Prezes Wód Polskich wizytował nabrzeże portowe. Korzystając z gościnności Śląskiego Centrum Logistyki S.A. i możliwości spotkania w terenie, Prezes Wód Polskich zapoznał się z planami Zarządcy Portu Gliwice na nadchodzący sezon nawigacyjny. P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach poinformował o planowanym terminie powrotu żeglugi na Kanał Gliwicki. Droga wodna będzie dostępna dla żeglugi od pierwszych dni kwietnia 2018 r.
Zgodnie z założeniami Śląskiego Centrum Logistyki żegluga towarowa na wodach Kanału Gliwickiego zostanie zintensyfikowana. Wszystko za sprawą planowanego podwojenia ilości węgla wyprawianego z Gliwic do Wrocławia. Przeładunek urobku został wznowiony w ubiegłym roku, po pięcioletniej przerwie. Pierwsze barki wypełnione węglem wypłynęły z Portu Gliwice 14 lipca 2017 r., by pokonując Kanał Gliwicki i rzekę Odrę, dotrzeć do Wrocławia. Tym samym zapoczątkowano transport zakontraktowanych ponad 120 tys. ton węgla. W nadchodzącym sezonie żeglugowym Kanałem Gliwickim może zostać wyprawionych blisko 250 tys. ton węgla.

W dniu 21 marca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca odbył wizytę terenową w Opolu i Gliwicach, w czasie której dokonał przeglądu sytuacji i monitoringu przygotowań do ewentualnego wezbrania na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pobyt w terenie pozwolił Prezesowi PGW WP na dokonanie wspólnie z p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Łukaszem Lange, przeglądu postępów organizacyjnych Wód Polskich w jednostkach terenowych. Wizyta w Gliwicach stała się także okazją do spotkania Prezesa Wód Polskich z pracownikami Zarządów Zlewni oraz RZGW w Gliwicach i rozmowy o wyzwaniach, jakie w najbliższym czasie czekają gospodarkę wodną.

Prezes Wód Polskich odwiedził zlewnię Odry Opolskiej oraz Górnej Odry w ramach działań, zapowiedzianych w czasie konferencji prasowej, 15 marca br., poświęconej roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią.