banerek

Działalność punktu informacyjnego dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków w RZGW PGWWP w Gliwicach

Punkt informacyjny dla odbiorców usług powstał zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) i dotyczy obszaru działania gmin, dla których Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest właściwy miejscowo. Poniżej link do mapy dotyczącej obszarów działania RZGW i Zarządów Zlewni na terenie całego kraju.

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

 

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: 32/777-49-76.

W/w numer telefonu jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 Pytania do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
  2. na nr fax.: 32/777-49-99
  3. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16 stycznia br. przedstawiciele Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Rzeka Wisła” w Przedszkolu Publicznym w Ochabach. Wychowankowie placówki chętnie uczestniczyli w przygotowanym projekcie oraz zapoznali się z tematyką występowania wody w swoim otoczeniu. Dzieci dowiedziały się m.in. jak krąży ona w przyrodzie, do czego ją wykorzystujemy i dlaczego musimy się o nią troszczyć. Zapoznały się także z królową polskich rzek – Wisłą, a w trakcie kreatywnych zabaw utrwaliły świeżo zdobytą wiedzę. Przedszkolaki były żywo zainteresowane poznawaniem praw otaczającej nas przyrody i z zaciekawieniem szukały na mapie rzeki Wisły. To kolejne już podjęte przez RZGW w Gliwicach działania edukacyjne, mające za zadanie zwiększyć świadomość potrzeby troski o środowisko wśród najmłodszych.

W Bieruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, zakończył rozpoczęte we wrześniu 2018r. zadanie istotne dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Przemszy.

Bilansem blisko 16 tys. prześluzowanych jednostek oraz przeprawą kilkuset tysięcy ton ładunku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego zamknął niedawno ten szlak nawigacyjny dla żeglugi. Jednostki pasażerskie i barki transportowe powrócą na wody Kanału – części Odrzańskiej Drogi Wodnej, wiosną bieżącego roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje,  że  od  dnia  8 stycznia 2019 r.  zamyka  dla żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od  km  51,000  do  km  181,300.  Otwarcie  żeglugi  na  tym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie zależnym od panujących warunków  atmosferycznych.  O  wznowieniu  żeglugi  powiadomimy  odrębnym  komunikatem.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 22.12.2018 r. Armatorzy, których jednostki pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickie

W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu”, który odbywał się 14 grudnia br. swoimi poglądami i doświadczeniem podzielili się ministrowie ds. zasobów wodnych różnych krajów.

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018

z dnia 04.12.2018 r.