banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 13.08.2015 r.

EZ/ NZM – 370 – 11 / 15

Wg rozdzielnika

Dotyczy:

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.:

Odbudowa regulacji rzeki Brennica w km 7+300 9+200 m. Brenna, gm. Brenna, woj. śląskie

- została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” mgr inż. Janusz Włoch , ul. Matejki 1 , 34-300 Żywiec

Cena ofertowa: 374 126,22 zł. (brutto) Gwarancja : 48 m-cy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” mgr inż. Janusz Włoch , Ul. Matejki 1 , 34-300 Żywiec a) Cena ofertowa: 374 126,22 zł. – (kryterium 90% cena) = 90 pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10pkt Razem: 100 punktów

2. GATEWAY ŻYWIEC Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 64 , 34-300 Żywiec a)Cena ofertowa: 721 830,35 zł. – (kryterium 90% cena) = 46,65pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10 pkt Razem: 56,65 punktów

3. P.U.H. Krzempek, Łukasz Krzempek Ul. Długa 27 , 43-518 Ligota a)Cena ofertowa: 549 029,75 zł. – (kryterium 90% cena) = 61.32pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10 pkt Razem: 71,32 punktów

4. BUDMARWAR Sp. z o.o. Ul. Cieszyńska 26 , 43-246 Strumień a)Cena ofertowa: 466 689,70 zł. – (kryterium 90% cena) = 72,15pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10 pkt Razem: 82,15 punktów

5 Zakład Wielobranżowy „KRYZA -PLAST” Henryk Kamiński Ul. Fitelberga 54 , 43-195 Mikołów a)Cena ofertowa: 777 904,08 zł. – (kryterium 90% cena) =43,28pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10pkt Razem: 53, 28punktów

6. Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. Ul. Bielska 36 , 43-200 Pszczyna a)Cena ofertowa: 480 331,97zł. – (kryterium 90% cena) = 70,10pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10 pkt Razem: 80,10 punktów

7. SKANSKA S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa a)Cena ofertowa: 498 632,18zł. – (kryterium 90% cena) = 67,53pkt b) Gwarancja : 48 m-cy (kryterium 10%) = 10 pkt Razem: 77,53 punktów

Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3) a) ustawy Pzp.

Rozdzielnik:

1.Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” mgr inż. Janusz Włoch , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Matejki 1 , 34-300 Żywiec

2. GATEWAY ŻYWIEC Sp. z o.o. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Kościuszki 64 , 34-300 Żywiec

3. P.U.H. Krzempek, Łukasz Krzempek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Długa 27 , 43-518 Ligota

4. BUDMARWAR Sp. z o.o. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Cieszyńska 26 , 43-246 Strumień

5 Zakład Wielobranżowy „KRYZA -PLAST” Henryk Kamiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Fitelberga 54 , 43-195 Mikołów

6. Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ul. Bielska 36 , 43-200 Pszczyna

7. SKANSKA S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa inżTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) Strona internetowa RZGW Gliwice

9) Tablica ogłoszeń

10) NZM – Pszczyna

11) EZ – a/a