banerek

JRP-2251/413/2015 Gliwice, 12.10.2015 r. Szanowni Państwo, Dziękujemy za udział w postępowaniu, które zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”. Informujemy, iż z uwagi na najniższą cenę i spełnienie wymagań przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokonano wyboru dostawcy następujących urządzeń:

Lp Nazwa cena jednostkowa netto:                   cena jednostkowa brutto:       sztuk    razem cena brutto: Nazwa wybranego oferenta /uwagi:

1 Drukarka A3 (Urządzenie wielofunkcyjne)       1 140,59              1 402,92        1      1 402,92                AGILEO.IT Sp. z o.o.

2 Endoskop                                                    544,39                 669,60        1         669,60                AGILEO.IT Sp. z o.o.

3 Przyrząd do pomiaru powłok malarskich             658,54                 810,00        1         810,00                AGILEO.IT Sp. z o.o.

4 Wilgotnościomierz                                          803,41                988,20        1         988,20                AGILEO.IT Sp. z o.o.