banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZO-370-20/13                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Rozbiórkę mostu w czaszy polderu Buków w ciągu byłej ulicy Kamieńskiej w obszarze działki gruntowej nr  715/40 KM 2, obręb Odra”, została wybrana oferta nr 3 , złożona przez :

Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.
Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec,
cena ofertowa brutto –  77 678,96 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Budowlane „KOBUD” S.C.
Ewa Janusz, Aleksander Janusz
Ul. Legnicka 6, 55-300 Środa Śląska,
cena ofertowa brutto – 277 686,42 zł
liczba przyznanych punktów – 27,97  pkt

2) P.H.U. „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Chorzowska 107, 44-100 Gliwice,
cena ofertowa brutto – 223 791,28  zł
oferta odrzucona

3) Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.
Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec,
cena ofertowa brutto –  77 676,58 zł
po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych -  77 678,96
liczba przyznanych punktów – 100  pkt

4) MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o.
Ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów,
cena ofertowa brutto – 165 617,48  zł
liczba przyznanych punktów – 46,90  pkt5) Firma Handlowa ITOS STOICIS CHRISTOS
Wyburzanie Obiektów Przemysłowych
Psary Ul. Parkowa 36, 51-180 Wrocław,
cena ofertowa brutto – 147 025,02  zł
po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych – 147 003,98
liczba przyznanych punktów – 52,84  pkt

6) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„ELBUD” Krzysztof Świętek
Ul. Wiejska 84, 44-350 Gorzyczki,
cena ofertowa brutto – 97 308,30  zł
liczba przyznanych punktów – 79,82  pkt

7) JASPEL Sp. z o.o.
Ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
cena ofertowa brutto – 88 325,62 zł
po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych – 88 328,23
liczba przyznanych punktów – 87,94  pkt

8) Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
Ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków,
cena ofertowa brutto – 121 055,32 zł
po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych – 121 058,84
liczba przyznanych punktów – 64,16  pkt

9) Centrum Sportowo – Rekreacyjne
„ZAWODZIE” Sp. z o.o.
Ul. Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń,
cena ofertowa brutto – 162 587,42 zł
po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych – 162 587,48
liczba przyznanych punktów –  47,77 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu  Wykonawcę:

P.H.U. „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Chorzowska 107, 44-100 Gliwice,

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

P.H.U. „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Chorzowska 107, 44-100 Gliwice,

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Rozdzielnik:  do pisma znak: EZ / NZO-370-20/13
z dnia   16.07.2013 r.


1) Przedsiębiorstwo Budowlane „KOBUD” S.C.
Ewa Janusz, Aleksander Janusz
Ul. Legnicka 6, 55-300 Środa Śląska, fax 71 317 59 59

2) P.H.U. „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Chorzowska 107, 44-100 Gliwice, fax 32 231 34 32

3) Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.
Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec, fax 32 757 05 93

4) MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o.
Ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, fax 32 623 32 57

5) Firma Handlowa ITOS STOICIS CHRISTOS
Wyburzanie Obiektów Przemysłowych
Psary Ul. Parkowa 36, 51-180 Wrocław, fax 71 387 85 25

6) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„ELBUD” Krzysztof Świętek
Ul. Wiejska 84, 44-350 Gorzyczki, fax 32 45 11377

7) JASPEL Sp. z o.o.
Ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
Ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków, fax 12 422 75 18

9) Centrum Sportowo – Rekreacyjne
„ZAWODZIE” Sp. z o.o.
Ul. Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń, fax 33 854 43 32

10)   Strona internetowa RZGW Gliwice

11)     tablica ogłoszeń

12) EZ w/m

13) NZO Racibórz