banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ ZZKiKG-370- 21/13                               

Wg   rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Aktualizację instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiorników wodnych oraz aktualizacja instrukcji gospodarowania wodą wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód dla zbiorników Dzierżno Duże, Dzierżno Małe  oraz zbiornika Pławniowice” została wybrana oferta nr 2, złożona przez:

Usługi Inżynieryjne mgr inż. Jacek Tusiński
Ul. Jana III Sobieskiego 1/34
99-200 Poddębice
Cena ofertowa 79 950 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)    Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
„ Środowisko”  Teresa Szendoł
Ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko – Biała
Cena ofertowa 92 250 zł brutto
Liczba przyznanych punktów -     pkt 88,66

2) Usługi Inżynieryjne mgr inż. Jacek Tusiński
Ul. Jana III Sobieskiego 1/34
99-200 Poddębice
Cena ofertowa 79 950 zł brutto
Liczba przyznanych punktów -    pkt  100

3) INWDAR -PROJEKT Dariusz Niemirski
Ul. Oleska 11/2, 51-200 Wrocław
Cena ofertowa 215 250 zł brutto
Liczba przyznanych punktów -     pkt 37,14

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy –  26.07.2013 r.

Rozdzielnik:  do pisma znak: EZ / ZZKiKG-370-21/13
z dnia  19.07.2013  r.

1)    Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
„ Środowisko”  Teresa Szendoł
Ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko – Biała
Fax 33 8218 212

2) Usługi Inżynieryjne mgr inż. Jacek Tusiński
Ul. Jana III Sobieskiego 1/34
99-200 Poddębice
Maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) INWDAR-PROJEKT Dariusz Niemirski
Ul. Oleska 11/2, 51-200 Wrocław
Fax 71 793 42 43

4.  Strona internetowa RZGW Gliwice

5.    Tablica ogłoszeń

6.    ZZK i KG Kędzierzyn – Koźle a/a.