banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
"Wykonanie klimatyzacji w budynku Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2 – I piętro"
I.    Opis przedmiotu zamówienia.
Montaż klimatyzacji systemowej VRF na podzespołach marki AUX.
Na potrzeby I piętra przewidziano montaż jednego agregatu zewnętrznego ARV-H250 oraz 13 jednostek wewnętrznych. Zapraszamy na wizję lokalną celem oględzin miejsca montażu klimatyzacji.  Do zaproszenia dołączamy rzuty pomieszczeń.
Oferta musi obejmować poniższy zakres prac:
·    wykonanie instalacji elektrycznej, chłodniczej i odprowadzenia skroplin dla jednostek wewnętrznych,
·     dostarczenie oraz montaż kompletnego systemu klimatyzacji VRF,
·    montaż agregatu na poziomie parteru,
·    montaż pompek do odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych,
·    wykonanie pionów instalacji zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej oraz rozprowadzenia instalacji freonowej na korytarzu piętra I.
·    wykończeniowe prace budowlane w tym zabudowa instalacji freonowej.
II. Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie RZGW Gliwice, adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój nr 207 (osobiście, przesłać listem, fax-em, mailem) do dnia 13.10.2016 r.
III. Kontakt z Wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Katarzyna Długajczyk,  tel. 32/777-49-11  fax. 32/777-49-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzeżenia:
·    po zebraniu i analizie ofert, w uzasadnionych przypadkach, RZGW w Gliwicach zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi Wykonawcami,
·    złożenie najniższej oferty nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie montażu klimatyzacji.
·    podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po uprzednim zapewnieniu finansowania przez jednostkę nadrzędną.


Załącznik - Rzut pietra.pdf