banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w aglomeracji śląskiej
Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne Goczałkowice i Kozłowa Góra
Połączenie Dunaj-Odra-Łaba oczekiwania społeczności nadodrzańskich
Problemy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków przez zakłady energetyki
Ekologiczne aspekty likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu w powiecie olkuskim
Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych
Działalność rolnicza w aspekcie wpływu na stan wód
Gospodarka wodna w stawach aspekty wodno-środowiskowe
Retencja zbiornikowa w granicach górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego
Wybrane systemy zarządzania zasobami wodnymi
Czeski model zarządzania gospodarką wodną - Kanał Odra-Dunaj
Piętrzenie na Angarze konsekwencje środowiskowe
 
 
Powered by Phoca Download