banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Implementation Experiences of WFD in Sweden
Implementation Experiences of WFD in Sweden
NGO work with the implementation of the Water Framework Directive in Finland
Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami.
Wdrażanie Dyrektywy Rady 91/676/EWG - cele, realizacja i konsekwencje.
Droga wodna Odra-Dunaj na odcinku Koźle-Ostrawa Wariant optymalny
Droga wodna Odra-Dunaj na odcinku Koźle-Ostrawa.
Problemy społeczne i ekologiczne realizacji zbiornika Racibórz Dolny
Zainteresowanie firm przewozem towarów a możliwości przepustowe Kanału Gliwickiego
Działania związane z modernizacją Kanału Gliwickiego
Historia drogi wodnej łączącej aglomerację śląską z rzeką Odrą
Działania pionu zasobów wodnych w RZGW Gliwice
Informacja na temat zadań inwestycyjnych i robót utrzymaniowych
Usuwanie skutków powodzi w zlewni rzeki Małej Wisły ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Społeczności Nadodrzańskie domagają się ożywienia żeglugi śródlądowej
Zakład Ochrony Wód a zarządzanie zlewniowe
Wody dołowe odprowadzane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach
Koszty gospodarki wodami a cena wody do picia
Porozmawiajmy o stawach
Rolnictwo w aspekcie planów zagospodarowania dorzeczy
 
 
Powered by Phoca Download