banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Łowisko licencyjne Czarna Przemsza
Uwarunkowania przyrodnicze zagospodarowania zbiornika i jego otoczenia ...
Koncepcja zagospodarowania zbiornika Kuźnica Warężyńska na cele rekreacyjne....
Warunki hydrogeologiczne w rejonie Zbiornika Kuźnica Warężyńska
Działania RZGW Gliwice podejmowane w ramach procesu aktualizacji PGW
Ggospodarka wodno ściekowa w Będzinie
Międzygminny Program Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemsz
Działalności MPWiK w Będzinie
Remont stawów Salm Mały, Salm Duży i Babiczak Północny w rezerwacie przyrody Łężczok
Kanał Odra-Dunaj od historii po realizację
Hydrogeologia na szczeblu powiatu ? problemy i pomocne rozwiązania: przykład Powiatu Gliwickiego
Gospodarka ściekowa miasta Mysłowice przed i po zakończeniu projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach
Działania MPWIK Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Mysłowice
Przemsza zapomniana królowa środkowoeuropejskich rzek
Zmiany stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Śląskiej w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej
Działania Klubu Gaja w ramach realizacji programu
Prawo zamówień publicznych, a usuwanie skutków powodzi 2010 r.
Kanał Śląski (Odra - Wisła) inicjatywy Władz województwa małopolskiego?
Jak usprawnić finansowanie gospodarki wodnej w Polsce?
 
 
Powered by Phoca Download