banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Rola EWP we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej
Planowanie przestrzenne a zrównoważone gospodarowanie wodami publicznymi
Zaadoptuj rzekę ? Best practice 2008
Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami
Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa we wdrażaniu RDW - wyniki
Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce
Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce
Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi
Wprowadzenie do seminarium Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych...
Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy
Problemy zarządzania gospodarką wodną w zlewni Rawy
Podsumowanie Konsultacji Społecznych III tura
Zmiany stężeń makroelementów w wodach Wisły i Przemszy jako efekt działania oczyszczalni ścieków komunalnych
Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków Tychy
Wpływ projektu Gospodarka Ściekowa w Tychach
Dookoła zbiornika wody pitnej. Funkcje dodatkowe, możliwości, zagrożenia
Śląski Klaster Wodny
Rola Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice w systemie zaopatrzenia w wodę GPW S.A. Katowice
Zagrożenia w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
 
 
Powered by Phoca Download